प्रकार

Thursday, May 04, 2006

नवा ब्लॉग

नवा ब्लॉग टाकला आहे "विखुरलेले मोती" या नावाने. मराठी ब्लॉग वर येईलच, पण ही लिंक प्रेमाने माझ्या शब्दांची तोड फोड वाचणाऱ्या माझ्या आईसाठी.

click below:

विखुरलेले मोती

No comments:

marathi blogs